פרימיום

אפרסק לבן
גדול, פרימיום

אפרסק לבן גדול

₪19.90

/ק"ג