פרימיום

עגבניה שרי
תמר אדום, פרימיום

עגבניה שרי תמר אדום

₪18.90

/ק"ג