תפוח אדמה
אדום דוד משה

תפוח אדמה אדום דוד משה

₪8.90

/ק"ג

₪7.90

/ק"ג